't Tweede Trefpunt

Vintage, eigentijdse mode en feestkleding in Almere Haven

Enquête

Dit onderzoek betreft consumentenbehoeften voor de winkel; ’t Tweede Trefpunt. Graag zouden wij u willen vragen deze enquête in te vullen, om meer inzicht te verkrijgen in de behoeften van onze klanten en op welke punten wij eventueel verbetering kunnen realiseren. Dit onderzoek zal ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van Hogeschool TIO en is een onderdeel van het vak organisatieadvies.

Alle opgeschreven informatie is vertrouwelijk en zal uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking.

Studenten Hogeschool Tio

Wat is uw geslacht?

Wat is uw woonplaats?

Op welke wijze komt u (voornamelijk) naar onze winkel?

Hoe hebt u voor het eerst van onze winkel gehoord?

Naar welke soort kleding gaat uw voorkeur, binnen deze winkel, uit? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kunt u aangeven, binnen het hierboven gekozen assortiment, naar welke soort kleding u zoekt: (meerdere antwoorden mogelijk)

Kunt u aangeven in hoeverre de onderstaande aspecten voor u belangrijk zijn wanneer u een winkel bezoekt? Sorteer van 1 tot 5. Waar 5 het meest belangrijk is en 1 het minst belangrijk is.

Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over de gastvrijheid binnen onze winkel. Onder gastvrijheid verstaan we: het aanbieden van een kopje koffie/thee en interesse tonen in de klant door een praatje te maken.
Tevredenheid gastvrijheid:
Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over de klantvriendelijkheid binnen onze winkel. Onder klantvriendelijk verstaan wij: de mate waarin u wordt geholpen met het zoeken naar de voor u geschikte kleding en hier informatie over geven.
Tevredenheid klantvriedenlijkheid:

Zou u graag op de hoogte gehouden willen worden van onze acties en activiteiten via onze nieuwsbrief?